สถานที่ติดต่อ

เทศบาลเมืองผักไห่

99 ม.3 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์

0-3539-2236

โทรสาร

Fax : 0-3539-2240

อีเมล

admin@phakhai.go.th