ประเพณีและวัฒนธรรม


ข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม

 • งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

  จัดเป็นประจำทุกปี ช่วงปลายเดือนมกราคม ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร มีการแสดง
  ดูรายละเอียด
 • งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า

  จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ในช่วงเทศกาลสงกรานต์) จัดในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  ดูรายละเอียด
 • พิธีไหว้ครูบูชาเตา

  เป็น “พิธีไหว้ครู” ช่างตีมีดตีดาบ ของชาวบ้านต้นโพธิ์ บ้านไผ่
  ดูรายละเอียด
 • งานประเพณีแห่

  ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน (ในช่วงเดือนกรกฎาคม) ชมขบวน
  ดูรายละเอียด
 • งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

  จัดขึ้นปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ภายในงานมีการแสดง ทางวัฒนธรรม
  ดูรายละเอียด
 • พิธีแข่งเรือ

  พิธีแข่งเรือ เรือหลวงที่เข้าแข่งชื่อเรือสมรรถไชยของพระเจ้าอยู่หัว กับเรือไกรสรสุข ของสมเด็จพระมเหสี การ
  ดูรายละเอียด
 • ลงแขกทำนา

  ลงแขกทำนานับเป็นประเพณีอีกประเพณีหนึ่งที่ชาวกรุงศรีอยุธยารักษาเอา ไว้ คือ เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าว ชาวนาก็
  ดูรายละเอียด
 • รำผีโรง

  ชาวกรุงเก่า หมดหนทางรักษาโรค หันหน้าพึ่ง"ผีโรง"ประเพณีโบราณ ด้วยการบนรำผีโรงกันทั้งหมู่บ้านแปลก
  ดูรายละเอียด