ประกาศรับสมัครประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

207
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ประกาศรับสมัครประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

เทศบาลเมืองผักไห่ จะดำเนินการโครงการประกวดร้องเพลง
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2557
******************************************
ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย - หญิง รับสมัครผู้ที่เกิด พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
- รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย - หญิง รับสมัครผู้ที่เกิด พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย - หญิง รับสมัครผู้ที่เกิด พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
- รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย - หญิง รับสมัครผู้ที่เกิด พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
- รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ไม่จำกัดอายุ
- รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง ไม่จำกัดอายุ

ดำเนินการประกวดเป็น 2 ช่วง คือ
1.รอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557
2. รอบชิงชนะเลิศ เดือนธันวาคม 2557

การรับสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- การสมัครให้ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
( สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาสูติบัตร , รูปถ่าย 1 รูป )
- ส่งเอกสารมาที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองผักไห่ 99 หมู่ 3
ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 - 3539 - 2236 - 8 ต่อ 105

ประมวลภาพ